ŽELJKA VUJATOVIĆ, prof.


Rođena je 30.07.1984. godine u Zagrebu gdje je završila Srednju medicinsku školu te diplomirala na Kineziološkom fakultetu na smjeru „Sportska rekreacija”.

Bavila se sportskom gimnastikom i natjecala u „B” programu od 1997. do 2010. godine. Od 2004. godine radi kao trenerica s djecom predškolske i školske dobi u programima „Škola gimnastike” i „Gimnastička početnica”.

Odslušala je više seminara za sutkinje i uspješno položila ispite koji su joj osigurali rang nacionalne sutkinje ŽSG.