ZRINKA TOŠOVIĆRođena je 24.02 1985. godine. Apsolventica je Kineziološkog fakulteta (usmjerenje gimnastika). Sportskom gimnastikom počela se baviti 1994. godine. Natjecala se u „B“ programu od 1996. do 2006. godine, uz zapaženije rezultate na gradskim i državnim višebojskim prvenstvima.

Od 2002. godine trenerica je rekreativnih programa „Škole gimnastike“, „Gimnastičke početnice“, „Gimnastike za odrasle“, a od 2010. godine trenira selekciju ŽSG.

Osim seminara za trenere, završila je i nekoliko seminara za sutkinje i uspješno položila ispite te je trenutno rangirana kao nacionalna sutkinja 2. kategorije.