LUKA SLAVNOVIĆ


Rođen je 12. lipnja 1989. godine u Osijeku gdje završava osnovnu školu te Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Nakon srednje škole, 2009. godine upisuje Kineziološki fakultet u Zagrebu.

Karateom se počeo baviti sa sedam godina te je aktivno trenirao narednih petnaest godina. Osvajač je stotinjak državnih i međunarodnih odličja. Nositelj je zvanja majstor karatea 1. dan. te državni sudac u katama i pomoćni županijski sudac u borbama. Tri godine je radio kao trener u K. K. “Esseker".

Rekreativno se počeo baviti gimnastikom na 2. godini fakulteta, a uskoro počeo uspješno raditi kao trener rekreativnih programa u ZTD “Hrvatski Sokol”.