LUCIJAN KRCERođen je 30.01.1975. godine u Zagrebu, a član kluba ZTD „Hrvatski Sokol“ je od 1979. godine. Svoje najbolje sportske rezultate postiže u periodu od 1986. do 1997. godine kada trenira sa trenerom Ratkom Vukovićem. Sudionik je brojnih MI, EP, Univerzijada te Svjetskih prvenstava i ostalih međunarodnih natjecanja te je gimnastičar s najvećim brojem nastupa za reprezentaciju Hrvatske.

Završio je Višu školu za trenera sportske gimnastike na Kineziološkom fakultetu. Trener je vrhunskog „A“ programa, a svoje najbolje trenerske rezultate postiže sa ml. juniorskom i juniorskom kategorijom (trener je Tina Srbića i Filipa Boroše te trojice seniora).