KRISTIAN VUGRINSKIKristian Vugrinski je rođen 1989. godine, gimnastikom se bavi od 1997. Iako je još uvijek aktivan gimnastičar (biografija sportaša) odslušao je brojne seminare te položio zahtjevne sudačke ispite da bi od sudačkog pripravnika-klupskog suca došao do statusa nacionalnog suca.